Här finns ett antal screenshots på Glosoria 2000. 
Klicka på en rubrik för att se en bild från den funktionen i programmet!  

  
© Henrik och Jan
Kontakta: virtuaware@reocities.com