Address

DVT-logo

A Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes 1952-ben alakult és egyike a legrégebben működő amatőr néptáncegyütteseknek. Együttesünkben jelenleg öt korcsoportban közel 350 fiatal táncol.

Fő feladatunknak tekintjük a Kárpát-medence vidékeinek népzene és néptánchagyományának megőrzését és továbbadását, valamint koreográfiai formákban történő színpadra állítását.

Műsorainkban a magyar tájegységek legjellemzőbb férfi- női- és párostáncainak széleskörű bemutatására törekszünk az adott vidék jellegzetes dalainak és népviseletének hű megjelenítésével együtt.

A Vasas Táncegyüttest a Békés Banda népzenei együttes kíséri, melynek játékában megszólalnak a magyar népzenei hagyomány jellegzetes hangszerei. (duda, furulya, hosszúfurulya, tilinkó, klarinét, tárogató, hegedű, kontra, brácsa, cimbalom, ütőgardon, doromb, bőgő, tambura).
Egy új zenei hang az együttes kíséretükben a Vasmalom együttes.
Táncegyüttesünket a hagyományos táncok színpadra állítása mellett, az archaikus magyar néphagyományból kiinduló - annak zenei világát és mozdulatrendszerét mint egy nyelvet használva - a mai társadalmi és emberi kapcsolatokról és a ma emberéhez szóló, úgynevezett "néptáncszínházi" koreográfiák létrehozása és bemutatása is jellemzi.

 I


The Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes was founded in 1952 and this is one of the oldest acting dance groups. There are about 350 young people dancing in 5 dance categories.


We regard as our main duty to preserve, to handle on and to stage in choreographical way the folclore - dance and music of the regions of the Carpathian-basin.

In our performances we endeavour to the extensive presentation of the most characteristic male female and couple dances of the Hungarian regions and the devoted showing of the special region's typical songs and costumes.

The Vasas Táncegyüttes is accompanied by a folk band called Békés Banda which has the characteristic instruments (bagpipe, flute, longflute, sheperd's reed, clarinet, turkish pipe, violin, contra-bass, viola, cimbalom, doromb, hit gardon, double-bass, tambourine) of the Hungarian folk tradition in its play.
A new sound accompaning the ensemble the Vasmalom band.


In addition to stage traditional dances our group has choreographies called "folk dance theatre" which are about today's social and human relationships based on the music world and motion system of the Hungarian folk traditions.

 

rwg-line

Menu-Hu-Menu-EnKep1
Kep2

Mûvészeti vezetõ  
Art director  
Rácz Attila (Ciceró

I

  Mûvészeti munkatárs
  Assistant
  Skaliczky AndreaRácz Attila:  Past, present and future ...
Latest news and events
Scheduled 45 anniversary events, November 1997.
Repertory
Awards and winnings
The Members of the Ensemble (1995-97)
Folk-dance theatre
Tours

(The empy items will be fill in soon.)


Tanchouse Guild


This page hosted by  GeoCities  Get your own Free Home Page

Acknowledgements:
We'd like to thank Mr.Árpád Fábian Kovács for all of his help in preparing
this site outside Hungary and also thanks for inspiring everybody
to get interested in Hungarian folk and traditions.

These pages may take some time to load if you have a slow modem or connection. Please be patient it will worth your time when you see the photos!
To best view our pages your monitor properties should be at least 800X600 pixels and 256 colors and this two browsers:

 

Designed and built by kovaccs © 1997. Kovács Csaba István
Last modified: 14 January 1998.  
Notices are welcome at vasas@reocities.com

Minilogo