mana ooru--Eluru
We shall have lots of fun stuff here regarding eluru, About Eluru  and shopping in Eluru and service work in and for Eluru by Elurians.

Man pani maname cheskundaam. mana shopping mana oollone cheddaam. mana vaallaki maname ssahaya padadaam.

Best Wishes

mana ooru Team
Shopping links
mana shopping
mana places of worship ki donations
Service in and To Eluru
Eluru Info:
Name: Helapuri
Email: manaeluru@yahoo.com